Perihal Lembaga

Perutusan Presiden

Assalamulaikum W.B.T. dan Salam Sejahtera,
Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurniaNya, masih diberi ruang dan peluang oleh Allah S.W.T. untuk terus memberi khidmat kepada masyarakat dan negara kita yang tercinta. Warga kaunselor sekalian, kita berhadapan dengan cabaran yang memerlukan kita berfikir dan bertindak secara lebih efesien dan efektif dalam membantu masyarakat melalui perkhidmatan kaunseling yang kita berikan. Saya memohon semua kaunselor berdaftar untuk sama-sama berganding-bahu dan bekerjasama dalam usaha memartabatkan profesion kaunseling dalam negara kita seterusnya memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat.

Sebagai seorang kaunselor berdaftar, kita perlu sama-sama bertanggungjawab kepada profesion dan profesionalisme kita. Marilah kita sama-sama mengutamakan peranan memperkasa perkhidmatan kaunseling dan seterusnya mengangkat darjat dan memartabatkan profesion kita. Peranan kaunselor dan perkhidmatan kaunseling kini dilihat sebagai satu keperluan yang penting terutamanya dalam situasi masyarakat kini yang berhadapan dengan pelbagai tekanan kehidupan. Justeru itu, saya memohon agar setiap kaunselor berdaftar sentiasa meningkatkan kemahiran melalui pelbagai aktiviti pembangunan profesional bagi memastikan kompetensi dalam memberikan perkhidmatan kaunseling agar manfaat yang terbaik diperolehi masyarakat hasil daripada perkhidmatan kaunseling yang kita berikan.

Akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga ke atas sokongan berterusan yang tidak berbelah-bagi daripada semua pihak untuk terus memartabatkan profesion kaunseling sebagai wadah penting dalam membantu kesejahteraan masyarakat dan keharmonian negara kita yang tercinta.

Sekian, terima kasih.

PROFESOR DR. OTHMAN BIN DATO' HAJI MOHAMED
PRESIDEN
Lembaga Kaunselor Malaysia

Perihal Lembaga

Piagam Pelanggan

Kami Komited Untuk Melaksanakan Perkhidmatan Yang Berkualiti Seperti Berikut:

  Memproses Pendaftaran (Semua Dokumen Lengkap) Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari Bekerja.
  Mengeluarkan Sijil Perakuan Amalan Dwitahunan/ Sijil Perakuan Amalan Dalam Masa Tidak Melebihi 7 Hari Bekerja Dari Tarikh Permohonan Lengkap Diterima

Perihal Lembaga

Misi dan Visi

Image Title

Misi Lembaga Kaunselor Malaysia

Perkhidmatan Kaunseling Sebagai Tonggak Kesejahteraan Masyarakat
Image Title

Visi Lembaga Kaunselor Malaysia

Memperkasa Agenda Perkhidmatan Kaunseling Secara Menyeluruh Bagi Memperluas Aksesibiliti Masyarakat Terhadap Perkhidmatan Kaunseling

Perihal Lembaga

Anggota Lembaga Kaunselor SESI 2023 - 2025

Profesor Dr. Othman Bin Dato' Haji Mohamed

Presiden Fakulti Pengajian Pendidikan
Universiti Putra Malaysia (UPM)
43400 Serdang
Selangor

Puan Hezleen binti Hassan

Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat Pengarah
Bahagian Warga Emas
Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
Aras 11, No. 55, Persiaran Perdana Presint 4
62100 Putrajaya

Puan Maheran binti Alias

Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Setiausaha
Bahagian Psikologi dan Kaunseling
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
Aras 1, Blok E9, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya

Puan Seraji binti Haji Zawawi

Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia Ketua Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu
Blok E1, E3, E6, E7 & E10, Kompleks E
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 Putrajaya

Tuan Haji Ruslan bin Said

Wakil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Blok A dan B, Kompleks Islam Putrajaya
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman, Presint 3
62100 Putrajaya

Dr. Abdul Jalil bin Hassan

Wakil Jabatan Perkhidmatan Awam Pengarah
Bahagian Pengurusan Psikologi
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
Aras 3, Blok C3, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Presint 1
62510 Putrajaya

Puan Nor Azlina binti Mohamad Yazid

Wakil Kementerian Dalam Negeri Timbalan Setiausaha
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Kementerian Dalam Negeri
Blok D1, D2 & D9, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62546 Putrajaya

Profesor Dr. Siti Aishah binti Hassan

Wakil Institusi Pengajian Tinggi Profesor
Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling
Fakulti Pengajian Pendidikan
Universiti Putra Malaysia (UPM)
43400 Serdang
Selangor

Dr. Nasrudin bin Subhi

Wakil Institusi Pengajian Tinggi Pensyarah Kanan
Jabatan Pendidikan Dan Kesejahteraan Komuniti
Pusat Psikologi dan Kesejahteraan Manusia
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi
Selangor

Dr. Azmawaty binti Mohamad Nor

Wakil Institusi Pengajian Tinggi Ketua Jabatan
Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling
Fakulti Pendidikan
Universiti Malaya (UM)
50603 Kuala Lumpur

Profesor Madya Dr. Md Noor bin Saper

Wakil Kaunselor Berdaftar Pengerusi
Persatuan Kaunseling Syarie Malaysia (PAKSI)
No. 3, Jalan Bangi Ria 4
Taman Bangi Ria
43000 Kajang
Selangor

Dr. Nor Mazlina binti Ghazali

Wakil Kaunselor Berdaftar Pensyarah Kanan
Faculty of Cognitive Sciences and Human Development
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan
Sarawak

Dr. Norzihan binti Ayub

Wakil Kaunselor Berdaftar Ketua Program Psikologi Kaunseling
Fakulti Psikologi dan Pendidikan
Universiti Malaysia Sabah
Jalan UMS
88400 Kota Kinabalu
Sabah

Profesor Madya Dr. Ooi Pei Boon

Wakil Kaunselor Berdaftar Profesor Madya
Department of Medical Sciences
Sunway University, No. 5
Jalan Universiti, Bandar Sunway
47500 Petaling Jaya
Selangor

Tuan Haji Ismail bin Hashim

Wakil Kaunselor Berdaftar Pengerusi
Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan (MGKK)
No. 3, Jalan Intan Setia 4
Taman Intan Setia
35900 Tanjong Malim
Perak

Dr. Sukumar a/l Subramaniam

Wakil Kaunselor Berdaftar School Improvement Partner (SIP+)
Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Perdana
Jalan Kepuk 19/2
Seksyen 19
40300 Shah Alam
Selangor

Perihal Lembaga

Carta Organisasi

Senarai Program

PROGRAM YANG DIPERAKUKAN

Senarai Program Kaunseling Dari Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Yang Telah Diperakukan Penuh Lembaga Kaunselor

Institusi Awam Kelayakan / Bidang
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
  Bacelor Kaunseling dengan Kepujian
  Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
  Master Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Universiti Utara Malaysia (UUM)
  Ijazah Sarjana Sains (Kaunseling)
  Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
  Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Bimbingan dan Kaunseling)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  Ijazah Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian (Psikologi Kaunseling)
  Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling ( Psikologi Kaunseling)
  Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
Universiti Malaya (UM)
  Ijazah Sarjana Muda Kaunseling
  Master of Profesional Counselling
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
  Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
  Sarjana Sains Kaunseling
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling Dengan Kepujian)
  Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
  Ijazah Sarjana Muda Kaunseling
  Sarjana Kaunseling
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian
  Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
  Master Kaunseling (Kaunseling Keluarga)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
  Bachelor of Education (Guidance and Counseling)
  Masters of Education in Counseling
Universiti Sains Malaysia (USM)
  Ijazah Sarjana Kaunseling
  Master Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Senarai Program Kaunseling Dari Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Yang Telah Diperakukan Penuh Lembaga Kaunselor

Institusi Swasta Kelayakan / Bidang
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mua’dzam Shah (UniSHAMS)
  Sarjana Kaunseling
Open University Malaysia (OUM)
  Master of Counseling
HELP University
  Master of Counseling
MONASH University Malaysia
  Master of Professional Counselling
Kolej Universiti Bestari (KUB)
  Ijazah Sarjana Muda Kaunseling
  Master of Profesional Counselling
Management and Science University (MSU)
  Bachelor’s Degree (Counselling and Guidance)
Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)
  Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian
UNITAR International University
  Bachelor of Guidance and Counselling (Hons)
  Bachelor of Education (Guidance and Counselling) (Hons)
  Master of Education (Guidance and Counselling)
Universiti Melaka (UNIMEL)
  Sarjana Kaunseling
Universiti Tunku Abdul Rahman Kampar Campus (UTAR)
  Bachelor of Social Science (Honours) Guidance and Counselling
International Medical University (IMU)
  Master of Counselling
Kolej Universiti New Era
  Bachelor of Arts (Honours) in Counselling