Maklumat

Perkongsian atau mendedahkan PIN anda kepada orang lain adalah terlarang sama sekali dan ini akan menyebabkan akaun anda disekat.

Anda boleh mengemaskini maklumat profil anda dengan memohon perubahan di dalam profil sendiri.

Jika anda mengalami sebarang kesukaran untuk log masuk ke dalam profil, sila berhubung dengan Lembaga Kaunselor di cpd.lembaga.kaunselor@gmail.com

No Pin secara default adalah no KB (cth: KB 12345) + PA (cth:PA 67890) "1234567890". Anda dikehendaki untuk menukar ke pin yang lain untuk log masuk kali pertama.

Log Masuk Ke Profil Kaunselor

Kad Pengenalan

Set Semula Pin